Shipping & Returns

Dutch return policy:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien de verzegeling van het shrinkwrap (plastic folie) door de consument wordt verbroken, vervalt het herroepingsrecht. Wanneer er om product geen shrinkwarpverzegeling aanwezig hoort te zijn dient de verpakking nog in de originele staat te zijn. Wanneer bij het ontvangen van het product de shrinkwarpverzegeling verbroken is, dient de consument de ondernemer hiervan binnen 3 werkdagen op de hoogte te stellen, anders vervalt het herroepingsrecht. Dit wordt, naast voorafgaande aan de koop in dit beleid, tevens bij de consument kenbaar gemaakt in de bevestigingsmail die de consument na het plaatsen van de bestelling ontvangt.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken kan de consument doen middels het contactformulier of het 'Modelformulier voor ontbinden'. De consument ontvangt tevens na het plaatsen van de bestelling een link naar het 'Modelformulier voor ontbinden' in de bevestigingsmail. Deze dient de consument uit te printen en naar de ondernemer op te sturen. Tevens kan de consument een link naar dit formulier op thecoolclub.co terugvinden bij de notities in de rechterkolom, onder het kopje 'Ruilen of retourneren?'.

Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Tevens zullen de verzendkosten (van de heenzending) vergoedt worden. De verzendkosten voor de terugzending zijn voor de consument. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

  Our details

  Swans
  Reestraat 17A
  1016DM AMSTERDAM
  The Netherlands
  E-mail: support@getswans.com

  Shipping Costs

  Free shipping in The Netherlands on orders above €25 

  Free shipping around the globe on orders above €100

  • Netherlands € 2,95
  • Belgium € 2,95
  • Germany € 2,95
  • Denmark € 4,95
  • Estonia € 9,95
  • Finland € 7,95
  • France € 4,95
  • United Kingdom € 4,95
  • Hungary € 5,95
  • Ireland € 6,95
  • Italy € 6,95
  • Latvia € 9,95
  • Lithuania € 9,95
  • Luxembourg € 5,95
  • Austria € 4,95
  • Poland € 5,95
  • Portugal € 7,95
  • Romania € 8,95
  • Slovenia € 5,95
  • Slovakia € 5,95
  • Spain € 6,95
  • Czech Republic € 5,95
  • Sweden € 7,95
  • Rest of the World € 24,95

  International return policy :

   

  Shipping

  As soon as we have received your order we will send it to you as soon as possible. In general, the delivery term is 1-3 business days. If we are unable to deliver the products within the agreed term, we will notify you accordingly. The risks associated with the products will transfer to you as soon as the products are delivered at the agreed delivery address. Swans is authorized to engage third parties in the fulfillment of its obligations under the Agreement.
  Once we ship your order, you will receive an email with shipping confirmation and a Track & Trace code. Are you unable to track your order? Simply send us an email at support@getswans.com.

  Returns & Exchanges

  Our return policy entitles you to return the product for any reason within 14 working days counting from the day you received the order. Underwear must have an unbroken seal, ’cause we cannot accept returns of potentially worn underwear due to hygiene reasons.
  • Exchanged or returned goods need to be in their original state and package. Used, damaged, stained, or any other condition (incl.: odor), which would prevent goods to be resold as new, cannot be returned nor exchanged
  • Shipping costs and any other cost incurred due to returns or exchanges are at the clients charge
  • Swans can not and will not assume responsibility for loss or damage during return or exchange shipping
  • All returned and exchanged goods are evaluated on resale-ability and/or authenticity of the claim in case of defect or error on dispatched goods
  • You can return the product for any reason within 14 days of having received it.
  • You receive a full refund when returning in original state